Czym jest Buddyzm?

Buddyzm to nauki o naturze umysłu pochodzące od historycznego Buddy Siakjamuniego, który żył i nauczał ponad dwa i pół tysiąca lat temu w północnych Indiach. Celem praktyki buddyjskiej jest osiągnięcie całkowitego urzeczywistnienia potencjału umysłu i doświadczenie trwałego szczęścia – oświecenia. Każdy może je urzeczywistnić, dlatego buddyzm nazywany jest religią doświadczenia. W buddyzmie istnieje wiele tradycji, szkół i stylów praktyki. Diamentowa Droga linii Karma Kagyu to najbardziej porywający obszar buddyjskich nauk, idealny dla niezależnych, pełnych radości ludzi.

Linia Karma-Kagyu

Linia Karma Kagyu jest jedną z czterech głównych szkół buddyzmu tybetańskiego. Każdy przekaz, metoda, medytacja i wiedza w tej linii pochodzi bezpośrednio lub pośrednio od Buddy. Po jego śmierci najwyższe nauki były przekazywane w Indiach przez urzeczywistnionych mistrzów, takich jak Tilopa, Naropa i Maitripa.

Następnie zostały przetłumaczone i przeniesione do Tybetu przez Marpę i rozwijały się dzięki aktywności Milarepy i Gampopy.

Od XII wieku odpowiedzialność przekazywania nauk spoczywa na linii Karmapów. Dzisiaj głową Karma Kagyu jest J.Ś. XVII Karpama Taje Dordże. A nauczyciele – wykształceni przez jego poprzednika XVI Karmapę – tacy jak Szamar Rinpocze, Szierab Gialtsen Rinpocze i Dzigme Rinpocze oraz Lama Ole Nydahl uczą w wielu ośrodkach Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu na świecie.

Buddyzm na Zachodzie

Od początków XIX wieku dynamicznie rozwijało się zainteresowanie ludzi Zachodu buddyzmem. Po drugiej wojnie światowej coraz więcej ludzi zaczęło interesować się buddyzmem. Stopniowo buddyjskie metody pracy z umysłem zadomowiły się w zachodniej kulturze.

Równocześnie wiele kulturowych naleciałości i rytuałów, niezwiązanych z samymi naukami Buddy, ustąpiło miejsca bardziej przejrzystemu stylowi praktyki. Dzisiaj w niektórych państwach, np. we Francji, nauki nadal przekazywane są głównie przez mnichów i mniszki, natomiast w krajach niemieckojęzycznych i słowiańskich szeroko rozprzestrzenia się buddyzm świecki.

Z kolei w Stanach Zjednoczonych występują różne formy mieszane. Buddyzm świecki daje możliwość zintegrowania nauk z codziennym życiem. Pogląd i medytacja poparte działaniem sprawiają, że buddyjska praktyka staje się w coraz większym stopniu częścią życia. Praktyka buddyjska polega na medytacji formalnej, ale i na zastosowaniu buddyjskiego podejścia w życiu codziennym.

Dzisiaj w Europie wyjątkowo dynamicznie rozwija się buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu. W 1972 roku XVI Karmapa Rangdziung Rigpe Dordże głowa Karma Kagyu w Tybecie poprosił swoich zachodnich uczniów Lamę Ole Nydahla oraz Hannah Nydahl, aby zaczęli nauczać buddyzmu w Europie.
Od tego czasu Lama Ole Nydahl podróżuje po świecie z wykładami oraz prowadzi kursy medytacyjne. Hannah Nydahl, do swojej śmierci w 2007 roku, wspierała pracę męża. Jako tłumacz z języka tybetańskiego na angielski, duński i niemiecki współpracowała z najwyższymi tybetańskimi nauczycielami linii Karma Kagyu, przekładając teksty dotyczące buddyjskiej filozofii oraz wszystkie teksty medytacyjne używane dzisiaj podczas praktyki. Przekazywane przez Lamę Ole Nydahla i Hannah Nydahl nauki Buddy tak głęboko zainspirowały ludzi, że dziś spotykają się, aby wspólnie studiować oraz medytować w ponad 600 ośrodkach w 44 krajach na świecie. Ośrodki te opierają się na przyjaźni i idealizmie, a funkcjonują dzięki dobrowolnej pracy zaangażowanych w ich rozwój ludzi. W niektórych krajach buddyzm Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu funkcjonuje w obrębie stowarzyszeń w innych, takich jak Polska, ma status związków wyznaniowych.